Accounting and Statistics

Autor: Marcin Kasiński
21.01.2011 13:24:00 +0200

Accounting and Statistics to technologia pozwalająca na zbieranie informacji statystycznych na temat działania przepływów zainstalowanych na brokerze. Rozróżniamy dwa sposoby zbierania danych. Pierwszy to statystyki Snapshot zbierane co około 20 sekund. Zazwyczaj używa się ich do analizy konkretnych problemów wydajnościowych. Drugi to statystyki Archive używane zazwyczaj do długotrwałego monitorowania pracy brokera. Częstotliwość zbierania danych typu Archive określamy w minutach poprzez komendę mqsichangebroker . Zebrane dane mogą być zapisywane jako trace typu użytkownika i odczytywane jak standardowe informacje trace lub publikacje na odpowiedni topic. Przykład ustawienia tego interwału dla brokera WBRK_BROKER na 10 minut wygląda następująco:

mqsichangebroker WBRK_BROKER -v 10

Włączenie i wyłączenie statystyk dokonujemy komendą mqsichangeflowstats . Sprawdzenie poziomu mitorowania dokonujemy komendą mqsireportflowstats Pierwszym argumentem komendy mqsichangeflowstats jest nazwa brokera. kolejne to odpowiednie przełączniki:

 • -akomenda dotyczy danych typu Archive

lub

 • -skomenda dotyczy danych typu Snapshot
 • -enazwa execution group

lub

 • -gkomenda dotyczy wszystkich execution group
 • -fnazwa przepływu

lub

 • -j komenda dotyczy wszystkich przepływów
 • -cwłącza (wartość active) lub wyłącza (wartość inactive) monitorowanie
 • -tustawia poziom logowania dla wątków (wartość none lub basic)
 • -nustawia poziom logowania dla nodów (wartość none, basic lub advanced)
 • -rczyści poprzednie wpisy
 • -oustawia docelowe położenie statystyk (wartość usertrace, xml lub smf dla zOS)
 • -bparametr służący do filtrowania statystyk według pola accountingOrigin.

Poniżej kilka przykładów użycia komendy mqsichangeflowstats .

Włącznie monitorowania typu Archive

mqsichangeflowstats WBRK_BROKER -a -g 
-j -c active -t basic -r -o usertrace

Wyłącznie monitorowania typu Archive

mqsichangeflowstats WBRK_BROKER -a -g 
-j -c inactive -t basic -r -o usertrace

Sprawdzenie poziomu monitorowania typu Archive

mqsireportflowstats WBRK_BROKER -a -g -j 

Włącznie monitorowania typu Snapshot

mqsichangeflowstats WBRK_BROKER -s -g -j
 -c active -t basic -o usertrace

Wyłącznie monitorowania typu Snapshot

mqsichangeflowstats WBRK_BROKER -s -g -j 
-c inactive -t basic -o usertrace

Sprawdzenie poziomu monitorowania typu Snapshot

mqsireportflowstats WBRK_BROKER -s -g -j 

Aby dynamicznie określić "domenę" statystyk, według której później będziemy mogli filtrować statystyki możemy użyć poniższego kodu ESQL.

SET Environment.Broker.Accounting.Origin = "CustomerXY";

Poniższa lista przedstawia ogólne dane statystyczne znajdujące się w folderze WMQIStatisticsAccounting .

NazwaTyp danychOpis
RecordTypeCharacterTyp danych (Archive lub Snapshot)
RecordCodeCharacterMajorInterval, Snapshot, Shutdown, ReDeploy lub StatsSettingsModified

Poniższa lista przedstawia dane statystyczne dotyczące przepływów znajdujące się w folderze MessageFlow .

NazwaTyp danychOpis
RecordTypeCharacterTyp danych (Archive lub Snapshot)
RecordCodeCharacterMajorInterval, Snapshot, Shutdown, ReDeploy lub StatsSettingsModified
NazwaTyp danychOpis
BrokerLabelCharacter (max 32)Nazwa brokera
BrokerUUIDCharacter (max 32)Identyfikator brokera
ExecutionGroupNameCharacter (max 32)Nazwa EG brokera
ExecutionGroupUUIDCharacter (max 32)Identyfikator EG brokera
MessageFlowNameCharacter (max 32)Nazwa przepływu
StartDateCharacterData startu (YYYY-MM-DD)
StartTimeCharacterCzas startu (HH:MM:SS:NNNNNN)
EndDateCharacterData zakończenia (YYYY-MM-DD)
EndTimeCharacterCzas zakończenia (HH:MM:SS:NNNNNN)
TotalElapsedTimeNumericCałkowity czas spędzony na procesowaniu komunikatów
MaximumElapsedTimeNumericMaksymalny czas spędzony na procesowaniu komunikatów
MinimumElapsedTimeNumericMinimalny czas spędzony na procesowaniu komunikatów
TotalCPUTimeNumericCałkowity czas procesora spędzony na procesowaniu komunikatów
MaximumCPUTimeNumericMaksymalny czas procesora spędzony na procesowaniu komunikatów
MinimumCPUTimeNumericMinimalny czas procesora spędzony na procesowaniu komunikatów
CPUTimeWaitingForInputMessageNumericCałkowity czas procesora spędzony na oczekiwaniu na komunikat
ElapsedTimeWaitingForInputMessageNumericCałkowity czas spędzony na oczekiwaniu na komunikat
TotalInputMessagesNumericIlość przeprocesowanych komunikatów
TotalSizeOfInputMessagesNumericCałkowity rozmiar przeprocesowanych komunikatów
MaximumSizeOfInputMessagesNumericMaksymalny rozmiar przeprocesowanych komunikatów
MinimumSizeOfInputMessagesNumericMinimalny rozmiar przeprocesowanych komunikatów
NumberOfThreadsInPoolNumericIlość wątków w puli
TimesMaximumNumberofThreadsReachedNumericIlość wystapień osiągniecia maksymalnej ilości wątków
TotalNumberOfMQErrorsNumericIlość błedów MQGET lub błedów Web Services
TotalNumberOfMessagesWithErrorsNumericIlość komunikatów zawierających błedy
TotalNumberOfErrorsProcessingMessagesNumericIlość błędów w procesowaniu komunikatów
TotalNumberOfTimeOutsWaitingForRepliesToAggregateMessagesNumericIlość timeoutów w nodzie AggregateReply
TotalNumberOfCommitsNumericIlość operacji commit
TotalNumberOfBackoutsNumericIlość operacji backout
AccountingOriginCharacterAccountingOrigin

Poniższa lista przedstawia dane statystyczne dotyczące wątków znajdujące się w folderze Threads .

NazwaTyp danychOpis
NumberNumericIlość podfolderów zawierających informacje o wątkach

Poniższa lista przedstawia dane statystyczne dotyczące konkretnych wątków znajdujące się w podfolderze ThreadStatistics folderu Threads .

NazwaTyp danychOpis
NumberNumericNumer wątku w puli
TotalNumberOfInputMessagesNumericIlość komunikatów przeprocesowanych przez wątek
TotalElapsedTimeNumericCałkowity czas spędzony na procesowaniu komunikatów
TotalCUPTimeNumericCałkowity czas procesora spędzony na procesowaniu komunikatów
CPUTimeWaitingForInputMessageNumericCałkowity czas procesora spędzony na oczekiwaniu na komunikat
ElapsedTimeWaitingForInputMessageNumericCałkowity czas spędzony na oczekiwaniu na komunikat
TotalSizeOfInputMessagesNumericCałkowity rozmiar przeprocesowanych komunikatów
MaximumSizeOfInputMessagesNumericMaksymalny rozmiar przeprocesowanych komunikatów
MinimumSizeOfInputMessagesNumericMinimalny rozmiar przeprocesowanych komunikatów

Poniższa lista przedstawia dane statystyczne dotyczące nodów znajdujące się w folderze Nodes .

NazwaTyp danychOpis
NumberNumericIlość podfolderów zawierających informacje o nodach

Poniższa lista przedstawia dane statystyczne dotyczące konkretnych nodów znajdujące się w podfolderze NodesStatistics folderu Nodes .

NazwaTyp danychOpis
LabelCharacterNazwa noda
TypeCharacterTyp noda
TotalElapsedTimeNumericCałkowity czas spędzony na procesowaniu komunikatów
MaximumElapsedTimeNumericMaksymalny czas spędzony na procesowaniu komunikatów
MinimumElapsedTimeNumericMinimalny czas spędzony na procesowaniu komunikatów
TotalCPUTimeNumericCałkowity czas procesora spędzony na procesowaniu komunikatów
MaximumCPUTimeNumericMaksymalny czas procesora spędzony na procesowaniu komunikatów
MinimumCPUTimeNumericMinimalny czas procesora spędzony na procesowaniu komunikatów
CountOfInvocationsNumericCałkowita ilośc komunikatów przeprocesowanych przez ten nod
NumberOfInputTerminalsNumericIlość terminali wejściowych
NumberOfOutputTerminalsNumericIlość terminali wyjściowych

Poniższa lista przedstawia dane statystyczne dotyczące terminali znajdujące się w folderze TerminalStatistics .

NazwaTyp danychOpis
LabelCharacterNazwa terminala
TypeCharacterTyp terminala (Input lub Output)
CountOfInvocationsNumberCałkowita ilość komunikatów przeprocesowanych przez ten terminal

powrót
Zachęcam do przedstawienia swoich uwag i opinii w polu komentarzy.

Komentarze

Dodaj Komentarz