Oferta

Integracja Aplikacji & IT Development

 • Integracja aplikacji w architekturze SOA
 • Korporacyjna automatyzacja procesów
 • Wysokowydajne systemy przetwarzania transakcyjnego
 • Aplikacje JEE (J2EE)

Konsultacje IT

 • Zarządzanie architekturą korporacyjną
 • Wsparcie dużych przedsięwzięć IT
 • Modelowanie i optymalizacja procesów
 • Wsparcie rozwoju architektury usługowej
 • Wsparcie budowy kanonicznego modelu danych

Szkolenia IT

 • Szkolenia z zakresu integracji aplikacji w architekturze SOA
 • Szkolenia techniczne IBM WebSphere MQ
 • Szkolenia techniczne IBM WebSphere Message Broker
 • Szkolenia techniczne IBM WebSphere Process Server
 • Szkolenia techniczne IBM WebSphere Business Monitor
 • Szkolenia techniczne IBM WebSphere Integration Developer
 • Szkolenia techniczne IBM InfoSphere Information Server

Koordynacja techniczna

 • Wsparcie kierownika projektu w zarządzaniu projektem w zakresie rozwiązań technicznych
 • Kordynacja prac różnych zespołów projektowych

Inne...