Modyfikacja parametrów pliku BAR

Autor: Marcin Kasiński
21.01.2011 13:24:00 +0200

Bardzo często się zdarza tak, że pewne parametry pliku bar są muszą być modyfikowane. Dzieje się tak na przykład przy uruchamianiu przepływu na różnych środowiskach. Kiedy mamy poza środowiskiem produkcyjnym środowisko deweloperskie, testowe to przed wdrożeniem pliku bar musimy niektóre jego parametry zmienić. Takim parametrem może być np. adres URL nodów HTTP. Mamy wtedy dwie możliwości. Pierwszą możliwością jest ręczna modyfikacja pliku bar przed jego wdrożeniem. Może to być jednak bardzo uciążliwe, w szczególności, kiedy tych parametrów będzie większa ilość. Drugi minus takiego rozwiązania jest fakt, ze zawsze przy ręcznych modyfikacjach jest większe prawdopodobieństwo popełnienia błędu. Innym sposobem jest użycie komendy toolkita (od wersji 6.0.2) mqsiapplybaroverride . Komenda przyjmuje następujące parametry:

  • -bpołożenie pliku bar
  • -pplik z parametrami do podmienienia

W pliku bar, który jest zwykłych archiwum danych interesuje nas plik /META-INF/broker.xml . Plik ten zawiera m. in. parametry pliku bar. Aby móc modyfikować jakieś parametry pliku bar najlepiej nadać w naszym oryginalnym pliku wartości parametrów poprzez odpowiedni klucz. Dla przykładu jeśli mamy parametr wskazujący na pole URL noda HTTPRequest, to jako wartość nie podajemy konkretny adres URL, a np. {MYAPP_URL}. Kiedy otworzymy teraz plik bar i w nim /META-INF/broker.xml to zobaczymy w nim wpis podobny do poniższego:

<ConfigurableProperty override="{MYAPP_URL}" 
uri="HTTP_ILServices_Client1#HTTP_ILServices.URL"/>

Teraz musimy dla każdego środowiska przygotować odpowiednie pliki properties zawierające docelowe wartości tego klucza oraz innych. Taki plik może mieć postać:

{MYAPP_URL}=http://serverdev.com.pl/services/myservice

Zadaniem komendy mqsiapplybaroverride jest modyfikacja pliku bar a konkretnie w nim pliku /META-INF/broker.xml tak, aby zastąpić wszelkie wystąpienia kluczy na ich wartości z pliku properties. Wywołanie takiej komendy może mieć postać:

mqsiapplybaroverride -b MK_DEPLOY.bar -p parameters.properties

powrót
Zachęcam do przedstawienia swoich uwag i opinii w polu komentarzy.

Komentarze

Dodaj Komentarz