Spis treści

Dostępne parametry brokera

Autor: Marcin Kasiński
21.01.2011 13:24:00 +0200

Poniższa lista zawiera możliwe do odczytania z kodu ESQL lub JAVA parametry brokera.

Nazwa parametruOpisDostępne z JAVA
BrokerDataSourceUserIdTAK
BrokerDataSourceNIE
BrokerNameTAK
BrokerUserIdNIE
BrokerVersionNIE
ExecutionGroupLabelTAK
ExecutionGroupNameNIE
FamilyNIE
ProcessIdNIE
QueueManagerNameTAK
WorkPathNIE

Poniższa lista zawiera możliwe do odczytania z kodu ESQL lub JAVA parametry przepływu.

Nazwa parametruOpisDostępne z JAVA
AdditionalInstancesNIE
CommitCountNIE
CommitIntervalNIE
CoordinatedTransactionTAK
MessageFlowLabelTAK

Przykład

Poniższy przykład pokazuje w jaki sposób pobrać nazwę brokera z kodu ESQL.

DECLARE myBrokerName CHARACTER;
SET myBrokerName =BrokerName;

Poniższy przykład pokazuje w jaki sposób pobrać nazwę brokera z kodu JAVA.

String brokerName =getBroker().getName();

powrót
Zachęcam do przedstawienia swoich uwag i opinii w polu komentarzy.

Komentarze

Dodaj Komentarz