CVS runtime versioning i keywords

Autor: Marcin Kasiński
21.01.2011 13:24:00 +0200

Przy developmencie przepływów, a następnie wdrażaniu ich na poszczególne środowiska ważne jest, aby wiedzieć dokładnie jaką wersje konkretnego przepływu mamy zainstalowaną. Mam tu na myśli wersje przepływu, kodu ESQL, Message Set, kodu JAVA oraz plików XSD. Oczywiście można ustawiać wszystkie informacje o wersji ręcznie, lecz ma to same wady. Jeśli robimy coś ręcznie zawsze istnieje możliwość, że popełnimy błąd. Dodatkowo jest to pracochłonne. Jeśli używamy jakiegoś systemu zarządzania wersją kodu wskazane jest aby informacja o wersji automatycznie propagowała się na parametr Version, jaki możemy przeczytać np. w opisie przepływu lub Message Set zainstalowanych na brokerze. W tym miejscy postaram się opisać konfiguracje takiego rozwiązania z wykorzystaniem CVS jako narzędzia do zarządzania wersją. W przypadku używania CVS ważne jest aby plik, w jakim automatycznie będą pojawiały się informacje o wersji były typu -kkv W rezultacie informacja o wersji danego obiektu pojawia sie jako parametr obiektu (przepływu, Message Set) zainstalowanego na brokerze.

Wersjonowanie przepływu i Message Set

Każdy przepływ ma parametr Version. Aby pole to CVS automatycznie uzupełniał wersją przepływu należy w tym polu wprowadzić wartość $Revision: $ . Analogiczny parametr istnieje dla Message Set. Jeśli plik zapisany w CVS jest typu -kkv, to powyższy tekst jest uzupełniany przez numer wersji CVS.

Automatyzacja

Aby nie ustawiać za każdym razem pola Version należy w konfiguracji toolkita przejść do menu Preferences, a następnie do zakładki Broker Development i Message Flow Editor i tam w polu Default Version Tag wpisać $Revision: $ Będzie to skutkowało tym, że każdy nowoutworzony przepływ będzie miał na tą wartość ustawione pole Version. Analogicznie robimy to dla Message Set.

Wersjonowanie kodu ESQL

W przypadku kody ESQL najbardziej odpowiednim sposobem jego wersjonowania jest wprowadzenie do kodu wartości $Revision: $ jako komentarza.

Wersjonowanie kodu JAVA

Wersjonowanie plików XSD

Keywords

Innym ciekawym dodatkowym sposobem opisywania zasobów na brokerze jest używanie kluczy. Klucze pozwalają nam opisywać przepływy, czy też Message Set nie tylko przez numer wersji, ale przez dodatkowe informacje. Taką dodatkową informacją może być autor, opis, lub każda inna informacja. Następnie ta informacja pojawi się jako dodatkowe pole opisujące zdeployowany obiekt brokera. Takie dodatkowe informacje można umieszczać w polu Long Description przepływu, polu Label noda Passthrought lub jako komentarz w module ESQL. Format takiej informacji ma postać: $MQSI klucz = wartość MQSI$ Dla przykładu jeśli chcemy umieścić informacje o autorze może to wyglądać następująco:

$MQSI Autor = Marcin Kasiński MQSI$

powrót
Zachęcam do przedstawienia swoich uwag i opinii w polu komentarzy.

Komentarze

Dodaj Komentarz