Referencje

Autor: Marcin Kasiński
21.01.2011 13:24:00 +0200

Referencje ESQL to po części odpowiednik wskaźników języka C. Podczas deklaracji informujemy, że dany referencja wskazuje na konkretne miejsce w strukturze drzewa komunikatu.

DECLARE myRef REFERENCE TO InputBody.Data.Invoice;

Set MyChar=FIELDNAME(myRef);
SET myRef.Number=100;MOVE myRef FIRSTCHILD;


MOVE myRef NEXTSIBLING NAME 'OrderItem';


MOVE myRef LASTCHILD TYPE NameValue;


MOVE myRef PREVIOUSSIBLING REPEAT TYPE;


powrót
Zachęcam do przedstawienia swoich uwag i opinii w polu komentarzy.

Komentarze

Dodaj Komentarz