Parametry UDP

Autor: Marcin Kasiński
21.01.2011 13:24:00 +0200

W czasie programowaia i projektowania pzepływów brokera często pojawia się konieczność sparametryzowania go. Chodzi tu o to aby np. w kodzie ESQL nie wpisywać na stałe wartości zmiennyh, tylko aby moc je definiować podczas deploymentu. Takie parametry definiuje się na przepływie na zakładce User Defined Properties. Tam wprowadzamy nazwy i wartości parametrów. Aby użyć takiej zmiennej UDP w kodzie ESQL należy zadeklarować zmienną o identycznej nazwie z klauzlą EXTERNAL

DECLARE username EXTERNAL CHARACTER ; 

W takiej sytuacji pod zmienną usename wprowadzana jest wartość zmiennej UDP o nazwie username. Aby użyć takiej zmiennej UDP w kodzie JAVA należy wywołać metodę getUserDefinedAttribute z argumentem będącym nazwą zmiennej UDP.

String username=(String)getUserDefinedAttribute("username");

powrót
Zachęcam do przedstawienia swoich uwag i opinii w polu komentarzy.

Komentarze

Dodaj Komentarz