IBM Message Broker - Intergacja narzędzia z WSRR

Autor: Marcin Kasiński
28.01.2012 13:20:49 +0200

Konfiguracja połączenia z WSRR

mqsireportproperties WBRK7_BROKER -c ServiceRegistries -o DefaultWSRR -r
mqsichangeproperties WBRK7_BROKER -c ServiceRegistries -o DefaultWSRR -n endpointAddress \ 
-v https://localhost:9443/WSRR6_1/services/WSRRCoreSDOPort

mqsisetdbparms WBRK7_BROKER -n DefaultWSRR::WSRR -u logindowas -p haslodowas

Konfiguracja połączenia szyfrowanego z WSRR

mqsichangeproperties WBRK7_BROKER -o BrokerRegistry -n brokerTruststoreFile -v d:\CDDocs\keys\itzone.jks
mqsichangeproperties WBRK7_BROKER -o BrokerRegistry -n brokerKeystoreFile -v d:\CDDocs\keys\itzone.jks


mqsisetdbparms WBRK7_BROKER -n brokerKeystore::password -u login -p haslo
mqsisetdbparms WBRK7_BROKER -n brokerTruststore::password -u login -p haslo

EndpointLookup


LocalEnvironment

( ['MQROOT' : 0xd5be9f0]
 (0x01000000:Name):Destination   = (
  (0x01000000:Name):SOAP = (
   (0x01000000:Name):Request = (
    (0x01000000:Name):Transport = (
     (0x01000000:Name):HTTP = (
      (0x03000000:NameValue):WebServiceURL = 'http://localhost:9090/EnvAdminBackendWS/services/EnvAdminImplPort' (CHARACTER)
     )
    )
   )
  )
  (0x01000000:Name):HTTP = (
   (0x03000000:NameValue):RequestURL = 'http://localhost:9090/EnvAdminBackendWS/services/EnvAdminImplPort' (CHARACTER)
  )
 )
 (0x01000000:Name):ServiceRegistry = (
  (0x01000000:Name):ITService = (
   (0x01000000:Name):Endpoint = (
    (0x03000000:NameValue):Address    = 'http://localhost:9090/EnvAdminBackendWS/services/EnvAdminImplPort' (CHARACTER)
    (0x01000000:Name   ):PortType    = (
     (0x03000000:NameValue):name   = 'EnvAdminInterface' (CHARACTER)
     (0x03000000:NameValue):namespace = 'http://envadmin/' (CHARACTER)
     (0x03000000:NameValue):version  = '' (CHARACTER)
    )
    (0x03000000:NameValue):Classification = 'http://www.ibm.com/xmlns/prod/serviceregistry/lifecycle/v6r3/LifecycleDefinition#Online' (CHARACTER)
   )
  )
 )
) 

RegistryLookup


LocalEnvironment

( ['MQROOT' : 0xd9e3c30]
 (0x01000000:Name ):TimeoutRequest = (
  (0x03000000:NameValue):Action     = 'SET' (CHARACTER)
  (0x03000000:NameValue):Identifier   = 'TID123' (CHARACTER)
  (0x03000000:NameValue):StartDate   = '2012-01-29' (CHARACTER)
  (0x03000000:NameValue):StartTime   = '10:53:48.722' (CHARACTER)
  (0x03000000:NameValue):Count     = 1 (INTEGER)
  (0x03000000:NameValue):Interval    = 1000 (INTEGER)
  (0x03000000:NameValue):IgnoreMissed  = TRUE (BOOLEAN)
  (0x03000000:NameValue):AllowOverwrite = TRUE (BOOLEAN)
 )
 (0x01000000:Folder):ServiceRegistry = ( ['xmlnsc' : 0xd7ff560]
  (0x01000000:Folder):Entity = (
   (0x03000100:Attribute ):bsrURI        = '86dd4186-51f6-4631.aa61.b382f7b361e6' (CHARACTER)
   (0x03000100:Attribute ):name         = 'BINW_lib_Decyzja.xsd' (CHARACTER)
   (0x03000100:Attribute ):namespace       = 'http://BINW/bo' (CHARACTER)
   (0x03000100:Attribute ):version        = '' (CHARACTER)
   (0x03000100:Attribute ):description      = '' (CHARACTER)
   (0x03000100:Attribute ):owner         = 'stsi' (CHARACTER)
   (0x03000100:Attribute ):lastModified     = '1327601667230' (CHARACTER)
   (0x03000100:Attribute ):creationTimestamp   = '1314276516588' (CHARACTER)
   (0x03000100:Attribute ):lastModifiedBy    = 'maka' (CHARACTER)
   (0x03000100:Attribute ):content        = '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xsd:schema targetNamespace="http://BINW/bo" xmlns:bons0="http://BINW/bo" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

	<xsd:complexType name="Decyzja">

		<xsd:sequence>

			<xsd:element minOccurs="1" name="odpowiedz">

				<xsd:annotation>

     <xsd:documentation>decyzja o dalszym przebiegu procesu

dalej - przejdź do następnego kroku

cofnij - przejdź do poprzedniego kroku

poprawDane - cofnij z weryfikacji do kroku wprowadzania danych (lub z wprowadzani do aktualizacji danych)</xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

				<xsd:simpleType>

					<xsd:restriction base="xsd:string">

						<xsd:enumeration value="dalej"/>

						<xsd:enumeration value="cofnij"/>

						<xsd:enumeration value="cofnijDane"/>

					</xsd:restriction>

				</xsd:simpleType>

			</xsd:element>

		</xsd:sequence>

	</xsd:complexType>

</xsd:schema>' (CHARACTER)
   (0x03000100:Attribute ):encoding       = 'UTF-8' (CHARACTER)
   (0x03000100:Attribute ):location       = 'bo/Decyzja.xsd' (CHARACTER)
   (0x03000100:Attribute ):contentSize      = '893' (CHARACTER)
   (0x03000000:PCDataField):classificationURIs  = 'http://www.ibm.com/xmlns/prod/serviceregistry/lifecycle/v6r3/LifecycleDefinition#Online' (CHARACTER)
   (0x01000000:Folder   ):userDefinedProperties = (
    (0x03000100:Attribute):name = 'xmlns_bons0' (CHARACTER)
    (0x03000100:Attribute):value = 'http://BINW/bo' (CHARACTER)
   )
   (0x01000000:Folder   ):userDefinedProperties = (
    (0x03000100:Attribute):name = 'xmlns_xsd' (CHARACTER)
    (0x03000100:Attribute):value = 'http://www.w3.org/2001/XMLSchema' (CHARACTER)
   )
  )
 )
)


LocalEnvironment

( ['MQROOT' : 0xd9e3c30]
 (0x01000000:Name ):TimeoutRequest = (
  (0x03000000:NameValue):Action     = 'SET' (CHARACTER)
  (0x03000000:NameValue):Identifier   = 'TID123' (CHARACTER)
  (0x03000000:NameValue):StartDate   = '2012-01-29' (CHARACTER)
  (0x03000000:NameValue):StartTime   = '10:53:48.722' (CHARACTER)
  (0x03000000:NameValue):Count     = 1 (INTEGER)
  (0x03000000:NameValue):Interval    = 1000 (INTEGER)
  (0x03000000:NameValue):IgnoreMissed  = TRUE (BOOLEAN)
  (0x03000000:NameValue):AllowOverwrite = TRUE (BOOLEAN)
 )
 (0x01000000:Folder):ServiceRegistry = ( ['xmlnsc' : 0xd7ff560]
  (0x01000000:Folder):Entity = (
   (0x03000100:Attribute):bsrURI        = '41473741-84be-4e77.9c92.e76648e792e1' (CHARACTER)
   (0x03000100:Attribute):name         = 'adapter1.xml' (CHARACTER)
   (0x03000100:Attribute):namespace       = '' (CHARACTER)
   (0x03000100:Attribute):version        = '' (CHARACTER)
   (0x03000100:Attribute):description      = '' (CHARACTER)
   (0x03000100:Attribute):owner         = 'maka' (CHARACTER)
   (0x03000100:Attribute):lastModified     = '1327604924447' (CHARACTER)
   (0x03000100:Attribute):creationTimestamp   = '1327604924447' (CHARACTER)
   (0x03000100:Attribute):lastModifiedBy    = 'maka' (CHARACTER)
   (0x03000100:Attribute):content        = '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<system2 name="" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="adapter.xsd">

 <sourceinterfaces>

  <requestResponse>

   <items>

    <sourceRequestResponse id="">

     <interface>

      <type>type</type>

      <version>version</version>

     </interface>

     <description/>

     <businnessSpecyfication/>

     <startTime>

      <averageResponseTime/>

      <maxResponseTime/>

      <availability/>

     </startTime>

    </sourceRequestResponse>

   </items>

  </requestResponse>

 </sourceinterfaces>

</system2>

' (CHARACTER)
   (0x03000100:Attribute):encoding       = 'UTF-8' (CHARACTER)
   (0x03000100:Attribute):location       = 'adapter1.xml' (CHARACTER)
   (0x03000100:Attribute):contentSize      = '690' (CHARACTER)
   (0x01000000:Folder  ):userDefinedProperties = (
    (0x03000100:Attribute):name = 'xmlns_xsi' (CHARACTER)
    (0x03000100:Attribute):value = 'http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' (CHARACTER)
   )
  )
 )
)

Cache

 • needcacheParametr ten określa, czy nody Brokera związane z WSRR mają używać cache.
 • predefinedCacheQueriesOkreśla predefiniowane zapytania do WSRR które będą wywołane przy starcie, a przed wywołaniem nodów WSRR w przepływie.
 • timeoutOkreśla czas po jakim broker odświeża cache dla danego obiektu wysyłając zapytanie do serwera WSRR.

powrót
Zachęcam do przedstawienia swoich uwag i opinii w polu komentarzy.

Komentarze

Dodaj Komentarz