Spis treści

Nawiązywanie połączenia

Autor: Marcin Kasiński
21.01.2011 13:24:00 +0200

Nawiązywanie połączenia z bazą danych odbywa się zaraz po załadowaniu odpowiedniego sterownika JDBC. Polega to na poinformowaniu sterownika z jaką bazą chcemy się połączyć, na jakim komputerze znajduje się baza danych i na jakim porcie następuje komunikacja.

Wywołanie metody

Connection conn=DriverManager.
getConnection("jdbc:subproto://host:port/db","user","pass"); 

gdzie:

  • subprotozazwyczaj nazwa systemu bazodanowego (np. mysql)
  • hostnazwa komputera
  • portport na którym następuje komunikacja
  • dbnazwa bazy danych
  • usernazwa użytkownika
  • passhasło

powrót
Zachęcam do przedstawienia swoich uwag i opinii w polu komentarzy.

Komentarze

Dodaj Komentarz