Konektory JEE

Autor: Marcin Kasiński
21.01.2011 13:24:00 +0200

Konektory JEE to specjalna technologia pozwalająca na podłączenie z aplikacji działającej na serwerze aplikacji do innych zewnętrznych systemów za pomocą standardowego API. Występuje tu pewna analogia do technologii JDBC, gdzie mamy standardowe API, za pomocą którego możemy podłączyć sie do większości baz danych. Co różni sterowniki JDBC, to niskopoziomowe kwestie związane z samym połączeniem do bazy danych, a realizowane przez specjalne klasy sterownika niewidoczne dla aplikacji wykorzystującej dany sterownik JDBC. W przypadku konektorów JEE mamy również takie ustandaryzowane API, które pozwala na podłączenie się do takiego zewnętrznego systemu oraz na wykonanie na nim dowolnych operacji. Jako zewnętrzny system rozumiemy duży zewnętrzny zamknięty system, np. system SAP, z którym aplikacja internetowa musi się skomunikować. Tu właśnie wykorzystywana jest technologia konektorów JEE. Konektor taki instalujemy na serwerze aplikacyjnym w usłudze nazewniczej, a następnie możemy z niego korzystać w dowolnych aplikacjach. W konektorze takim zaszyta jest logika odpowiadająca za połączenie do takiego zewnętrznego systemu i możliwość wykonywania na nim odpowiednich operacji.


powrót
Zachęcam do przedstawienia swoich uwag i opinii w polu komentarzy.

Komentarze

Dodaj Komentarz