Technologie portalowe

Autor: Marcin Kasiński
21.01.2011 13:24:00 +0200

Technologie portalowe, to dość świeża technologia i stanowi lekko zmienione spojrzenie na aplikacje internetowe i ich budowę. Portlet jest komponentem aplikacji webowej. Można powiedzieć, że jest to wydzielona pewna funkcjonalność aplikacji, którą można wykorzystywać na dowolnych stronach WWW w ramach danego Portal serwera. Strona taka umieszczona na serwerze to zbiór portletów. Oczywiście bardzo często jest tak, ze na danej stronie instalowane są portlety w ramach jednej aplikacji portalowej. Jednak największą zaletą takiego modularnego tworzenia aplikacji webowych jest to, że na danej stronie można umieszczać portlety nie tylko jednej aplikacji webowej. W takiej sytuacji mamy możliwość dodawania do strony zawierającej portlety jednej aplikacji portlety z innej, która może być w pewien, nawet często luĽny sposób powiązana z tą pierwszą. Jako przykład można tu przedstawić aplikacje wyświetlającą najnowsze informacje gospodarcze. Do strony zawierającej taką aplikację w bardzo łatwy sposób można dodać np. portlet wyświetlający najnowsze informacje giełdowe. Od strony programistycznej taki portlet to rozszerzony servlet.

Portlet może być w kilku stanach (w danej chwili tylko w jednym):

  • Viewstan wyświetlania danych,
  • Editstan wyświetlania formularza do edycji danych,
  • Configurestan wyświetlania formularza do konfiguracji portleta,
  • Helpstan wyświetlania pomocy

Do zadań programisty należy odpowiednie zaimplementowanie metod odpowiadających konkretnym stanom portleta, doView(), doEdit(), doConfigure(), doHelp() .


powrót
Zachęcam do przedstawienia swoich uwag i opinii w polu komentarzy.

Komentarze

Dodaj Komentarz