Exity

Autor: Marcin Kasiński
21.01.2011 13:24:00 +0200

Exity są to specjalne aplikacje powiązane z kanałami MQ uruchamiane przez proces MCA. W zależności od tego jakiego typu są to exity i z jakim typem kanału są one związane, mogą mieć różne zastosowanie. Pozwalają one np. na weryfikacje strony klienckiej przy próbie połączenie i pozwolić lub nie na nawiązanie połączenia. Mogą służyć do manipulacji komunikatami zanim zostaną one odczytane przez aplikacje.

Typy exitów

Poniżej znajduje się lista możliwych typów exitów:

Message exit

Ten typ exita jest wywoływany przy każdej obsłudze komunikatu. Tego typu exit jest wywoływany zaraz po wywołaniu metody MQGET przez proces MCA po stronie wysyłającej, przed wywołaniem metody MQPUT przez proces MCA po stronie odbierającej, oraz przy inicjacji i kończeniu pracy procesu MCA. Możemy np. za pomocą tego exita przed wysłaniem go po sieci treść komunikatu zakodować po stronie sender, a następnie odkodować po stronie reciever. Możemy tu również zmieniać dowolne pola nagłówka MQMD.

Message-retry exit

Tego typu exit jest wywoływany, kiedy nie udało się otworzyć docelową kolejkę. Możemy tu np. ustawiać jak często i z jaką częstotliwością ponawiać próbę umieszczenia komunikatu w kolejce.

Receive exit

Tego typu exit jest wywoływany zaraz po pojawieniu się transmisji po sieci oraz przy inicjacji i kończeniu pracy procesu MCA.

Security exit

Jest to chyba najczęściej spotykany typ exita. Tego typu exit jest wywoływany zaraz po zakończeniu procesu negocjacji przy starcie kanału po obu stronach oraz przy inicjacji i kończeniu pracy procesu MCA. Pozwala on na autentykację drugiej strony komunikacji. Za pomocą tego exita możemy po stronie odbierającej kanału oczekiwać na wysłanie przez drugą stronę hasła pozwalającego na komunikację. W takim przypadku po drugiej stronie kanału potrzebne jest zastosowanie innego security exita, który wysłałby takie hasło.

Send exit

Tego typu exit jest wywoływany przed transmisją po sieci oraz przy inicjacji i kończeniu pracy procesu MCA.

Auto-definition exit

Tego typu exit jest wywoływany, kiedy staramy się wystartować konał typu auto-definition. Możemy tu np. zmieniać definicję tworzonego kanału.

Tryby wywołań exita

Rozróżniamy następujące tryby wywołań exita:

MQXR_INIT

Ten tryb oznacza, że exit jest wywoływany po raz pierwszy. W tym miejscu możemy zainicjować zewnętrzne zasoby, oraz ogólnie zainicjować jego pracę.

MQXR_TERM

Ten tryb jest przeciwieństwem poprzedniego. Oznacza on, że exit jest w ostatniej fazie procesowania i to jest najlepsze miejsce do zwolnienia wszystkich zainicjowanych zasobów wcześniej podczas trybu MQXR_INIT .

MQXR_MSG

Ten tryb oznacza, że exit jest w trakcie procesowanie komunikatu. Tryb ten jest związany tylko i wyłącznie z exitami typu message.

MQXR_XMIT

Ten tryb oznacza, że exit jest w trakcie transmisji danych. Tryb ten jest związany tylko i wyłącznie z exitami typu send i receive.

MQXR_SEC_MSG

Ten tryb oznacza, że exit jest w trakcie procesowania danych security. Tryb ten jest związany tylko i wyłącznie z exitami typu security.

MQXR_INIT_SEC

Ten tryb występuje zaraz po pojawieniu się trybu MQXR_INIT w przypadku security exita po stronie reciever. Jeśli teraz zostanie zwrócona odpowiedź MQXCC_OK , to po stronie security exita typu sender zostanie wygenerowany tryb MQXR_INIT_SEC . Jeśli teraz zostanie zwrócona odpowiedź MQXCC_SEND_SEC_MSG lub MQXCC_SEND_AND_REQUEST_SEC_MSG , to po stronie security exita typu sender nie zostanie wygenerowany nigdy tryb MQXR_INIT_SEC tylko MQXR_SEC_MSG . Tryb ten jest związany tylko i wyłącznie z exitami typu security.

MQXR_RETRY

Ten tryb jest wywoływany w przypadku ponownej próby umieszczenia komunikatu w kolejce po pojawieniu się błędu. Tryb ten jest związany tylko i wyłącznie z exitami typu message-retry.

MQXR_AUTO_CLUSSDR

Ten tryb jest wywoływany w przypadku automatycznego utworzenia kanału typu cluster-sender. Tryb ten jest związany tylko i wyłącznie z exitami typu auto-definition.

MQXR_AUTO_RECEIVER

Ten tryb jest wywoływany w przypadku automatycznego utworzenia kanału typu receiver. Tryb ten jest związany tylko i wyłącznie z exitami typu auto-definition.

MQXR_AUTO_SVRCONN

Ten tryb jest wywoływany w przypadku automatycznego utworzenia kanału typu server-connection. Tryb ten jest związany tylko i wyłącznie z exitami typu auto-definition.

MQXR_AUTO_CLUSRCVR

Ten tryb jest wywoływany w przypadku automatycznego utworzenia kanału typu cluster-receiver. Tryb ten jest związany tylko i wyłącznie z exitami typu auto-definition.

MQXR_SEC_PARMS

Ten tryb jest wywoływany w celu poinformowania iż struktura MQCSP została przesłana do exita.

Typy odpowiedzi exita

Rozróżniamy następujące typy odpowiedzi exita:

MQXCC_OK

Ten typ oznacza, że procesowanie w exicie zakończyło się sukcesem.

MQXCC_SUPPRESS_FUNCTION

Ten typ oznacza, że kanał powinien zostać przerwany.

MQXCC_SEND_SEC_MSG

Ten typ oznacza, że exit drugiej stronie przekazuje dane. Tryb ten jest związany tylko i wyłącznie z exitami typu security.

MQXCC_SEND_AND_REQUEST_SEC_MSG

Ten typ oznacza, że exit drugiej stronie przekazuje dane oraz dodatkowa, że oczekuje na odpowiedź. Tryb ten jest związany tylko i wyłącznie z exitami typu security.

MQXCC_SUPPRESS_EXIT

MQXCC_CLOSE_CHANNEL

Ten typ oznacza, że MCA powinien zamknąć kanał. Tryb ten jest związany ze wszystkimi typami exitów za wyjątkiem exitów typu auto-definition.

Poniższa tabelka ukazuje możliwe exity i rodzaje kanałów do których mogą być one podpięte.

ExitMożliwe kanały
Message exitSender channel, Server channel, Cluster- sender channel, Receiver channel, Requester channel, Cluster- receiver channel
Message - retry exitReceiver channel, Requester channel, Cluster- receiver channel
Receive exitSender channel, Server channel, Cluster- sender channel, Receiver channel, Requester channel, Cluster- receiver channel, Client- connection channel, Server- connection
Security exitSender channel, Server channel, Cluster- sender channel, Receiver channel, Requester channel, Cluster- receiver channel, Client- connection channel, Server- connection
Send exitSender channel, Server channel, Cluster- sender channel, Receiver channel, Requester channel, Cluster- receiver channel, Client- connection channel, Server- connection
Auto - definition exitCluster - sender channel, Receiver channel, Requester channel, Cluster- receiver channel, Server - connection

Wywoływana funkcja i struktury exita

Wywoływana funkcja

void MQENTRY Exit( PMQCXP pChannelExitParms,


PMQCD pChannelDefinition,


PMQLONG pDataLength,


PMQLONG pAgentBufferLength,


PMQCHAR pAgentBuffer,


PMQLONG pExitBufferLength,


PMQCHAR *pExitBufferAddr)


Struktura MQCXP

struct tagMQCXP {


  MQCHAR4  StrucId;/* Structure identifier */


  MQLONG  Version;/* Structure version number */


  MQLONG  ExitId; /* Type of exit */


  MQLONG  ExitReason;     /* Reason for invoking exit */


  MQLONG  ExitResponse;    /* Response from exit */


  MQLONG  ExitResponse2;   /* Secondary response from exit */


  MQLONG  Feedback;      /* Feedback code */


  MQLONG  MaxSegmentLength;  /* Maximum segment length */


  MQBYTE16 ExitUserArea;    /* Exit user area */


  MQCHAR32 ExitData;      /* Exit data */


  MQLONG  MsgRetryCount;   /* Number of times the message has


been retried */


  MQLONG  MsgRetryInterval;  /* Minimum interval in milliseconds


after which the put operation


should be retried */


  MQLONG  MsgRetryReason;   /* Reason code from previous attempt


to put the message */


  MQLONG  HeaderLength;    /* Length of header information */


  MQCHAR48 PartnerName;    /* Partner Name */


  MQLONG  FAPLevel;      /* Negotiated Formats and Protocols


level */


  MQLONG  CapabilityFlags;  /* Capability flags */


  MQLONG  ExitNumber;     /* Exit number */


  /* Ver:3 */


  /* Ver:4 */


  MQLONG  ExitSpace;     /* Number of bytes in transmission


buffer reserved for exit to use */


  /* Ver:5 */


  MQCHAR12 SSLCertUserid;   /* User identifier associated


with remote SSL certificate */


  MQLONG  SSLRemCertIssNameLength;  /* Length of distinguished


    name of issuer of remote


    SSL certificate */


  MQPTR   SSLRemCertIssNamePtr;    /* Address of distinguished


    name of issuer of remote


    SSL certificate */


  PMQCSP  SecurityParms;   /* Address of security parameters */


  MQLONG  CurHdrCompression; /* Header data compression


used for current message */


  MQLONG  CurMsgCompression; /* Message data compression


used for current message */


  /* Ver:6 */


 };Struktura MQCD


 struct tagMQCD {


  MQCHAR  ChannelName[20];      /* Channel definition name */


  MQLONG  Version;    /* Structure version number */


  MQLONG  ChannelType;  /* Channel type */


  MQLONG  TransportType; /* Transport type */


  MQCHAR  Desc[64];   /* Channel description */


  MQCHAR  QMgrName[48]; /* Queue-manager name */


  MQCHAR  XmitQName[48]; /* Transmission queue name */


  MQCHAR  ShortConnectionName[20];  /* First 20 bytes of connection


    name */


  MQCHAR  MCAName[20];  /* Reserved */


  MQCHAR  ModeName[8];  /* LU 6.2 Mode name */


  MQCHAR  TpName[64];  /* LU 6.2 transaction program


    name */


  MQLONG  BatchSize;   /* Batch size */


  MQLONG  DiscInterval; /* Disconnect interval */


  MQLONG  ShortRetryCount;      /* Short retry count */


  MQLONG  ShortRetryInterval;    /* Short retry wait interval */


  MQLONG  LongRetryCount;/* Long retry count */


  MQLONG  LongRetryInterval;     /* Long retry wait interval */


  MQCHAR  SecurityExit[128];     /* Channel security exit name*/


  MQCHAR  MsgExit[128]; /* Channel message exit name */


  MQCHAR  SendExit[128]; /* Channel send exit name */


  MQCHAR  ReceiveExit[128];     /* Channel receive exit name */


  MQLONG  SeqNumberWrap; /* Highest allowable message


    sequence number */


  MQLONG  MaxMsgLength; /* Maximum message length */


  MQLONG  PutAuthority; /* Put authority */


  MQLONG  DataConversion;/* Data conversion */


  MQCHAR  SecurityUserData[32];   /* Channel security exit user


    data */


  MQCHAR  MsgUserData[32];      /* Channel message exit user


    data */


  MQCHAR  SendUserData[32];     /* Channel send exit user


    data */


  MQCHAR  ReceiveUserData[32];    /* Channel receive exit user


    data */


  /* Ver:1 */


  MQCHAR  UserIdentifier[12];    /* User identifier */


  MQCHAR  Password[12]; /* Password */


  MQCHAR  MCAUserIdentifier[12];   /* First 12 bytes of MCA user


    identifier */


  MQLONG  MCAType;    /* Message channel agent type*/


  MQCHAR  ConnectionName[264];    /* Connection name */


  MQCHAR  RemoteUserIdentifier[12]; /* First 12 bytes of user


    identifier from partner */


  MQCHAR  RemotePassword[12];    /* Password from partner */


  /* Ver:2 */


  MQCHAR  MsgRetryExit[128];     /* Channel message retry exit


    name */


  MQCHAR  MsgRetryUserData[32];   /* Channel message retry exit


    user data */


  MQLONG  MsgRetryCount; /* Number of times MCA will try


    to put the message, after


    first attempt has failed */


  MQLONG  MsgRetryInterval;     /* Minimum interval in


    milliseconds after which the


    open or put operation will


    be retried */


  /* Ver:3 */


  MQLONG  HeartbeatInterval;     /* Time in seconds between


    heartbeat flows */


  MQLONG  BatchInterval; /* Batch duration */


  MQLONG  NonPersistentMsgSpeed;   /* Speed at which nonpersistent


    messages are sent */


  MQLONG  StrucLength;  /* Length of MQCD structure */


  MQLONG  ExitNameLength;/* Length of exit name */


  MQLONG  ExitDataLength;/* Length of exit user data */


  MQLONG  MsgExitsDefined;      /* Number of message exits


    defined */


  MQLONG  SendExitsDefined;     /* Number of send exits


    defined */


  MQLONG  ReceiveExitsDefined;    /* Number of receive exits


    defined */


  MQPTR   MsgExitPtr;  /* Address of first MsgExit


    field */


  MQPTR   MsgUserDataPtr;/* Address of first MsgUserData


    field */


  MQPTR   SendExitPtr;  /* Address of first SendExit


    field */


  MQPTR   SendUserDataPtr;      /* Address of first


    SendUserData field */


  MQPTR   ReceiveExitPtr;/* Address of first ReceiveExit


    field */


  MQPTR   ReceiveUserDataPtr;    /* Address of first


    ReceiveUserData field */


  /* Ver:4 */


  MQPTR   ClusterPtr;  /* Address of a list of cluster


    names */


  MQLONG  ClustersDefined;      /* Number of clusters to which


    the channel belongs */


  MQLONG  NetworkPriority;      /* Network priority */


  /* Ver:5 */


  MQLONG  LongMCAUserIdLength;    /* Length of long MCA user


    identifier */


  MQLONG  LongRemoteUserIdLength;  /* Length of long remote user


    identifier */


  MQPTR   LongMCAUserIdPtr;     /* Address of long MCA user


    identifier */


  MQPTR   LongRemoteUserIdPtr;    /* Address of long remote user


    identifier */


  MQBYTE40 MCASecurityId; /* MCA security identifier */


  MQBYTE40 RemoteSecurityId;     /* Remote security identifier*/


  /* Ver:6 */


  MQCHAR  SSLCipherSpec[32];     /* SSL CipherSpec */


  MQPTR   SSLPeerNamePtr;/* Address of SSL peer name */


  MQLONG  SSLPeerNameLength;     /* Length of SSL peer name */


  MQLONG  SSLClientAuth; /* Whether SSL client


   authentication is required */


  MQLONG  KeepAliveInterval;     /* Keepalive interval */


  MQCHAR  LocalAddress[48];     /* Local communications


    address */


  MQLONG  BatchHeartbeat;/* Batch heartbeat interval */


  /* Ver:7 */


  MQLONG  HdrCompList[2];/* Header data


    compression list */


  MQLONG  MsgCompList[16];      /* Message data


    compression list */


  MQLONG  CLWLChannelRank;      /* Channel rank */


  MQLONG  CLWLChannelPriority;    /* Channel priority */


  MQLONG  CLWLChannelWeight;     /* Channel weight */


  MQLONG  ChannelMonitoring;     /* Channel monitoring */


  MQLONG  ChannelStatistics;     /* Channel statistics */


  /* Ver:8 */


 };
powrót
Zachęcam do przedstawienia swoich uwag i opinii w polu komentarzy.

Komentarze

Dodaj Komentarz