Spis treści

Grupowanie komunikatów

Autor: Marcin Kasiński
21.01.2011 13:24:00 +0200

Odczyt

Zapis


MQMessage mqmessage=new MQMessage();

	mqmessage.format=MQC.MQFMT_STRING;

	mqmessage.messageType = MQC.MQMT_REQUEST;

	mqmessage.writeString(message1);

	MQPutMessageOptions pmo= new MQPutMessageOptions();

	pmo.options=MQC.MQPMO_FAIL_IF_QUIESCING |
	MQC.MQPMO_SYNCPOINT |MQC.MQPMO_LOGICAL_ORDER;


	mqmessage.messageFlags=MQC.MQMF_MSG_IN_GROUP;


	queue.put(mqmessage, pmo);	


MQMessage mqmessage2=new MQMessage();


	mqmessage2.groupId=mqmessage.groupId;


	mqmessage2.format=MQC.MQFMT_STRING;

	mqmessage2.writeString(message2);

	mqmessage2.messageFlags=MQC.MQMF_LAST_MSG_IN_GROUP;

	queue.put(mqmessage2, pmo);


powrót
Zachęcam do przedstawienia swoich uwag i opinii w polu komentarzy.

Komentarze

Dodaj Komentarz