Distribution Lists (Listy dystrybucyjne)

Autor: Marcin Kasiński
21.01.2011 13:24:00 +0200

Listy dystrybucyjne to specjalna technologia pozwalająca na wysyłanie komunikatów do wielu kolejek za pomocą jednej komendy. Plusem takiego rozwiązania jest przede wszystkim optymalizacja. Jednym wywołaniem powiadamiamy menadżer, żeby komunikat wysłał do kilku kolejek. Oszczędzamy tu na operacjach sieciowych. Może się okazać, że po drodze jeden z menadżerów nie implementuje takiej funkcjonalności. Wtedy menadżery komunikują się w standardowy sposób. Przykład kodu realizującego taka funkcjonalność może mieć postać:

...


MQQueueManager qMgr = new MQQueueManager("QM1");


MQDistributionListItem[] mqdil = new MQDistributionListItem[2];


MQDistributionListItem item1 = new MQDistributionListItem();


MQDistributionListItem item2 = new MQDistributionListItem();


item.queueName = "QUEUE.OUT1";


item2.queueName = "QUEUE.OUT2";


mqdil[0] = item;


mqdil[1] = item2;


int openOptions = MQC.MQOO_OUTPUT;


MQDistributionList ret = 
qMgr.accessDistributionList( mqdil, openOptions);powrót
Zachęcam do przedstawienia swoich uwag i opinii w polu komentarzy.

Komentarze

Dodaj Komentarz