Zapis do kolejki

Autor: Marcin Kasiński
21.01.2011 13:24:00 +0200

Poniżej znajduje się lista opcji przy zapisie do kolejki

  • MQC.MQPMO_FAIL_IF_QUIESCINGParametr ten oznacza, ze jeśli menadżer kolejek w czasie zapisu do kolejki będzie w trakcie zatrzymywania, to do aplikacji zostanie zwrócony błąd.
  • MQC.MQPMO_NEW_MSG_IDParametr ten oznacza, ze w trakcie wysyłania komunikatu menadżer kolejek ustawi to pole na unikalna wartość niezależnie od tego, czy wcześniej wartość ta ustawimy programowalnie, czy nie.
  • MQC.MQPMO_SYNCPOINTParametr ten oznacza, ze komunikat zostanie wysłany w transakcji. Oznacza to, ze do momentu potwierdzenia lub wycofania transakcji komunikat ten nie będzie widoczny w kolejce docelowej dla innych aplikacji. Wycofanie transakcji oznacza usuniecie wszystkich komunikatów będących jej częścią.
  • MQC.MQPMO_NO_SYNCPOINTParametr ten oznacza, ze komunikat zostanie wysłany poza transakcją.

powrót
Zachęcam do przedstawienia swoich uwag i opinii w polu komentarzy.

Komentarze

Dodaj Komentarz