Multi-hopping

Autor: Marcin Kasiński
21.01.2011 13:24:00 +0200

Multi-hopping jest specjalną techniką pozwalającą na przesłanie komunikatu z jednego menadżera na drugi bez użycia bezpośredniego połączenia pomiędzy nim za pomocą kanałów, tylko poprzez wykorzystanie pośrednich menadżerów. Przy tym rozwiązaniu stosuje się aliasy menadżera kolejek. Alias taki to w praktyce standardowa kolejka zdalna, w której wskazanie na zdalną kolejkę przyjmuje wartość pustego łańcucha. Dla przykładu w konfiguracji, kiedy mamy 4 menadżery kolejek QM1, QM2, QM3 oraz QM4 połączonych ze sobą szeregowo, aby przetransportować komunikat z menadżera QM1 na QM4 należy na menadżerach nie połączonych bezpośrednio z QM4 utworzyć alias wskazujący, że komunikaty przesyłane do menadżera QM4 powinny znaleźć się w kolejce transmisyjnej wskazującej na kolejny menadżer w ścieżce. I tak na menadżerze QM1 definiujemy alias mówiący, że komunikaty przesyłane do menadżera QM4 mają przechodzić przez menadżer QM2:

DEFINE QREMOTE (QM4) RNAME('') RQMNAME(QM4) XMITQ(QM2)

Na menadżerze QM2 definiujemy alias mówiący, że komunikaty przesyłane do menadżera QM4 mają przechodzić przez menadżer QM3 DEFINE QREMOTE (QM4) RNAME('') RQMNAME(QM4) XMITQ(QM3) Na menadżerze QM3 nie musimy definiować alisów ponieważ jest on bezpośrednio połączony z menadżerem QM4. W powyższych przykładach nazwa kolejki transmisyjnej jest taka sama jak nazwa menadżera w którym komunikaty mają się znaleźć. Nic nie stoi na przeszkodzie aby była to dowolna nazwa z którą związana jest jakaś para kanałów pomiędzy menadżerami.


powrót
Zachęcam do przedstawienia swoich uwag i opinii w polu komentarzy.

Komentarze

Dodaj Komentarz