Powielanie kanałów

Autor: Marcin Kasiński
21.01.2011 13:24:00 +0200

W przypadku komunikacji pomiędzy menadzerami istnieje możliwość powielenia kanałów. Oznacza to, że komunikacja pomiędzy dwoma menadzerami może być rozdzielona pomiędzy kilka niezależnych transmisji kanałami. Często jest to wykorzystywane dla odseparowania od siebie systemów łączących sie do jednego menadżera. Wyobraźmy sobie dwa menadżery QM1 i WBRK_QM. W przypadku dwóch aplikacji łączących się do menadżera QM1 każda mo

*QIN

DEFINE QLOCAL(QIN)  MAXMSGL (4194304) + 

REPLACE*transmisyjna

DEFINE QLOCAL(WBRK_QM) MAXMSGL (4194304) + 

USAGE (XMITQ) +

REPLACE*transmisyjna dla aliasa

DEFINE QLOCAL(WBRK_QM_A)  MAXMSGL (4194304) + 

USAGE (XMITQ) +

REPLACE*QREMOTE

DEFINE QREMOTE(QOUT) +

RNAME(MQSI.APPQM1.QIN) RQMNAME(WBRK_QM) +

XMITQ(WBRK_QM) + 

REPLACE*QREMOTE

DEFINE QREMOTE(QOUT_A) +

RNAME(MQSI.APPQM1.QIN) RQMNAME(WBRK_QM) +

XMITQ(WBRK_QM_A) + 

REPLACE*QIN alias

DEFINE QREMOTE(QIN_A) +

RNAME(QIN) RQMNAME(QM1_A) +

REPLACE*alias menadzera MQ (potrzebne, 
*kiedy przychodza odpowiedzi poprzez drugi kanal)

DEFINE QREMOTE(QM1_A) RQMNAME(QM1) +

REPLACE

*SCYEXIT('D:\sec1\SecurityExit(SimpleSecurityExit)') +

*SCYDATA('F: D:\sec1\host.ip') +

*MSGEXIT('D:\sec3\SecurityExit(SimpleSecurityExit)') +

*MSGDATA('F: D:\sec3\host.ip') +

*SENDEXIT('D:\sec3\SecurityExit(SimpleSecurityExit)') +

*SENDDATA('F: D:\sec3\host.ip') +*sender

DEFINE CHANNEL('QM1/WBRK_QM') +

CHLTYPE(SDR) +

CONNAME('localhost(1417)') +

XMITQ(WBRK_QM) +

TRPTYPE(TCP) +

MAXMSGL (4194304) +

REPLACE*sender2

DEFINE CHANNEL('QM1/WBRK_QM_A') +

CHLTYPE(SDR) +

CONNAME('localhost(1417)') +

XMITQ(WBRK_QM_A) +

TRPTYPE(TCP) +

MAXMSGL (4194304) +

REPLACESTART CHANNEL('QM1/WBRK_QM') 

START CHANNEL('QM1/WBRK_QM_A') 

*reciever

DEFINE CHANNEL('WBRK_QM/QM1') +

CHLTYPE(RCVR) +

TRPTYPE(TCP) +

MAXMSGL (4194304) +

REPLACE*reciever2

DEFINE CHANNEL('WBRK_QM/QM1_A') +

CHLTYPE(RCVR) +

TRPTYPE(TCP) +

MAXMSGL (4194304) +

REPLACEpowrót
Zachęcam do przedstawienia swoich uwag i opinii w polu komentarzy.

Komentarze

Dodaj Komentarz