Monitorowanie real-time

Autor: Marcin Kasiński
21.01.2011 13:24:00 +0200

Monitorowanie real-time polega na zbieraniu informacji online o działaniu kanału lub statusie kolejki. Informacje takie możemy uzyskać po odpowiedniej konfiguracji w narzędziu WebSphere ME Explorer lub poprzez komendy MQSC DISPLAY QSTATUS lub DISPLAY CHSTATUS .

Parametry dla menadżera

MONQ

Określa poziom logowania informacji dla kolejek Możliwe wartości tego parametru to :

 • SAMEAtrybut nie jest zmieniany
 • NONEMonitorowanie dla kolejek jest wyłączone i nie może to być zmienione za pomocą atrybutu kolejki MQNO
 • OFFMonitorowanie dla kolejek jest wyłączone dla kolejek, które mają atrybut MQNO ustawiony na QMGR
 • LOWMonitorowanie dla kolejek jest włączone na niskim poziomie dla kolejek, które mają atrybut MQNO ustawiony na QMGR
 • MEDIUMMonitorowanie dla kolejek jest włączone na średnim poziomie dla kolejek, które mają atrybut MQNO ustawiony na QMGR
 • HIGHMonitorowanie dla kolejek jest włączone na wysokim poziomie dla kolejek, które mają atrybut MQNO ustawiony na QMGR

MONCHL

Określa poziom logowania informacji dla kanałów Możliwe wartości tego parametru to :

 • SAMEAtrybut nie jest zmieniany
 • NONEMonitorowanie dla kanału jest wyłączone i nie może to być zmienione za pomocą atrybutu kanału MONCHL
 • OFFMonitorowanie dla kanału jest wyłączone dla kanałów , które mają atrybut MONCHL ustawiony na QMGR
 • LOWMonitorowanie dla kanału jest włączone na niskim poziomie dla kanałów, które mają atrybut MONCHL ustawiony na QMGR
 • MEDIUMMonitorowanie dla kanału jest włączone na średnim poziomie dla kanałów, które mają atrybut MONCHL ustawiony na QMGR
 • HIGHMonitorowanie dla kanału jest włączone na wysokim poziomie dla kanałów, które mają atrybut MONCHL ustawiony na QMGR

MONACLS

Określa poziom logowania informacji dla kanałów typu cluster sender Możliwe wartości tego parametru to :

 • SAMEAtrybut nie jest zmieniany
 • NONEMonitorowanie dla kanałów typu cluster sender jest wyłączone
 • QMGRMonitorowanie dla kanałów typu cluster sender jest zależne od parametru MONCHL menadżera kolejek
 • LOWMonitorowanie dla kanałów typu cluster sender jest włączone na niskim poziomie
 • MEDIUMMonitorowanie dla kanałów typu cluster sender jest włączone na średnim poziomie
 • HIGHMonitorowanie dla kanałów typu cluster sender jest włączone na wysokim poziomie

Parametry kolejki

MONQ

Określa poziom logowania informacji dla kolejki Możliwe wartości to :

 • SAMEAtrybut nie jest zmieniany
 • QMGRMonitorowanie dla kolejki jest zależne od parametru MONQ menadżera kolejek
 • OFFMonitorowanie dla kolejki jest wyłączone
 • LOWMonitorowanie dla kolejki jest włączone na niskim poziomie
 • MEDIUMMonitorowanie dla kolejki jest włączone na średnim poziomie
 • HIGHMonitorowanie dla kolejki jest włączone na wysokim poziomie

Parametry dla kanału

MONCHL

Określa poziom logowania informacji dla kanału Możliwe wartości tego patametru to :

 • QMGRMonitorowanie dla kanału zależy od parametru MONCHL menadżera kolejek
 • OFFMonitorowanie dla kanału jest wyłączone
 • LOWMonitorowanie dla kanału jest włączone na niskim poziomie
 • MEDIUMMonitorowanie dla kanału jest włączone na średnim poziomie
 • HIGHMonitorowanie dla kanału jest włączone na wysokim poziomie

powrót
Zachęcam do przedstawienia swoich uwag i opinii w polu komentarzy.

Komentarze

Dodaj Komentarz