Obiekty bazy danych Oracle

Autor: Marcin Kasiński
21.01.2011 13:24:00 +0200

Indeksy
Klastry
Kursory
Partycje
Perspektywy materializowane
Sekwencje Synonimy Tabele Przestrzenie nazw Widoki 
powrót
Zachęcam do przedstawienia swoich uwag i opinii w polu komentarzy.

Komentarze

Dodaj Komentarz