Transakcje

Autor: Marcin Kasiński
21.01.2011 13:24:00 +0200

Wyrażenie SET TRANSACTION pozwala nam określić tryb bieżącej transakcji. Najczęściej jest ono wykorzystywane do ustawienia transakcji tylko do odczytu. Wyrażenie to musi być pierwszym w transakcji i może w niej występować tylko raz. Transakcje typu READ ONLY są stosoweane, kiedy wykorzystywane w nich są instrukcje Select INTO, OPEN, FETCH, CLOSE, LOCK TABLE, COMMIT i ROLLBACK, czyli instrukcje, które nie wprowadzają zmian do tabel w bazie.


powrót
Zachęcam do przedstawienia swoich uwag i opinii w polu komentarzy.

Komentarze

Dodaj Komentarz